SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

Evenimentul este organizat și desfășurat de Asociația Studenților Contabili RATIO, din Cluj-Napoca, denumită în continuare „RATIO”. Participanții la eveniment sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de Selecție, care va fi făcut public pe site-ul www.academia.suntemRATIO.ro. RATIO își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de Selecție, urmând ca eventualele schimbări să intre în vigoare numai după anunțul în prealabil a acestora pe www.academia.suntemRATIO.ro.

SECȚIUNEA 2. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Pentru ca participanții la acest eveniment să fie eligibi este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  1. O bază de cunoștințe în domeniul contabilității, fiscalității și auditului, în vederea realizării unei atmosfere propice pentru desfășurarea unor ateliere de lucru dinamice și interactive;
  2. Completarea Formularului de înscriere, trimiterea CV-ului și susținerea interviului în cadrul aplicației Zoom.
SECȚIUNEA 3. PROCESUL DE SELECȚIE

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

  1. Înscrierea participanților (8 august – 22 august 2021) – prin completarea Formularului de înscriere și încărcarea CV-ului în format PDF pe site-ul www.academia.suntemRATIO.ro.
  2. Programare interviu pe Zoom (25 august 2021);
  3. Desfășurarea interviului pe Zoom (26 – 28 august 2021) – participanţii vor fi nevoiți să îşi creeze, în prealabil, un cont de utilizator Zoom, dacă nu dețin un cont deja. Întrucât interviul va fi unul formal, vor fi necesare o ținută adecvată și o ambianță corespunzătoare. În data de 24 august 2019 se vor putea desfășura interviuri doar în cazuri excepționale.
  4. Publicare listă finală (30 august 2021) – pe site-ul www.academia.suntemRATIO.ro, în jurul orei 22:00.
    Tuturor participanților li se vor comunica rezultatele prin e-mail, iar candidații admiși la Academia RATIO vor fi contactați telefonic.
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

RATIO se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale obținute pe durata evenimentului. Ca atare, RATIO se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanții la eveniment, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform Legii nr. 677/2001:

Art. 12: În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații: identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor […];

Art. 13: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta […];

Art. 14: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte […];

Art. 15: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare […].

Art. 16: Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte […].

Participanții sunt de acord ca prin trimiterea datelor personale pe site-ul www.academia.suntemRATIO.ro, acestea să intre în baza de date RATIO, putând fi prelucrate și folosite în viitor pentru a-i informa cu privire la noi evenimente și concursuri coordonate de RATIO. La cerere, RATIO nu va mai folosi datele lor personale.